Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Ryszard Siwiec - Marysiu nie płacz...

9 lat temu1.8K views

40 lat temu w dniu 8 września 1968 r. w czasie Centralnych Dożynek na stadionie Dziesięciolecia w Warszawie dokonał samospalenia filozof i żołnierz Armii Krajowej, przemyślanin Ryszard Siwiec uczynił to w proteście przeciwko interwencji wojsk sowieckich w Czechosłowacji.
Byłem wówczas czternastoletnim chłopcem, pamiętam jak około południa ulicami Przemyśla przejeżdżały wojska radzieckie dokonujące inwazji na Czechosłowację, pamiętam, że dzień wcześniej na ulicy Mickiewicza w Przemyślu położony został pierwszy raz asfalt, pamiętam tysiące czołgów na platformach i posępne twarze żołnierzy radzieckich. Mówiono nam, że wojska te jadą na manewry. Mieszkałem wówczas przy ul. Rejtana, głośny warkot radzieckich pojazdów wojskowych było słychać do wczesnych godzin rannych dnia następnego.
Na skutek odniesionych ciężkich oparzeń Ryszard Siwiec zmarł w dniu 12 września 1968 r.
Andrzej Brzezina Winiarski