Chris Benoit & Edge vs La Resistance 13.6.04

Rey

bởi Rey

141
1.399 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
WWE Bad Blood 2004
Chris Benoit & Edge vs La Resistance (Rob Conway & Sylvian Grenier)(c) in a WWE World Tag Team Championship Match

1 bình luận

I love the team of Sylvan Grenier & Rob Conway!
Bởi hectorhall82 cách đây 6 năm