Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Episode 1: Midnight's Girl - Viking Movies

3 ngày trước2 views

viking_movies

VIKING MOVIES

A young man aspires to become a successful singer, but how does he get there? Gong Jidan (Nam Tae Hyun) is a charismatic young man who wants to become a singing superstar. He starts his own karaoke business and uses it to help hone his singing skills. Sera (Seo Min Ji), a mysterious part-time employee, tries to do all she can to help Jidan achieve his dream. Will Jidan be able to find the success he seeks? “Midnight’s Girl” is a 2015 South Korean web drama.

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

Episode 1: Midnight's Girl - Viking Movies
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x6ru2pa" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên