Jocelyn Régina – Ankò titak

Découvrir le nouveau player
Tropikprod Martinique
2,1K
3 113 vues
  • Infos
  • Exporter
  • Ajouter à
  • Playlists
Jocelyn Régina – enkò titak / en ko
(Ankò titak, woy)
Ankò titak, dòmi dòmi
Ankò titak, pa brennen, pa brennen
Ankò titak, pa fè bwi, pa fè bwi, pa fè bwi

Ankò titak, dòmi
Ankò titak, pa brennen
Ankò titak, pa fè bwi
Ankò titak, pa fann, blez
Yen ki cool, yen ki lésé alé
Ankò titak, valé van, penn siel,
atann woch pisé miel, sèpilié lanmè
Ankò titak, rété djol pann, poch vid
épi ka ba lari chenn kon zòdi an tan kannaval
Ankò titak maché zépol bésé, longé lanmen pou mandé chien pen
Ankò titak, bésé wob, bésé tjilot, bésé seksi, vann pwel pa branch anba [ ?]

(Ankò titak, woy)
Sonmey pran’w ; ében dodo, dodo
Dodo toujou, pa brennen, dodo, dodo, dodo
Ankò titak, cool, cool, cooool
Sa cool

Ankò titak, [rapiesté] vié djenn délavé
Tiré chik an dantié, pasé krem anlè suson anba zel tété
Mayé chivé enporté
épi chivé permananté
Astiké zong dépi jou ouvè
Flaté miwaw pou’y manti ba’w anlè koulè lapo’w

Ankò titak, konté zé an fes poul
Espéré l’ASSEDIC an euro
ou bien kouyonnen nonm mayé ki cho
Fè krédi a gogo pou roulé gwo loto
malmennen k.o.k.o pou trapé kado
(Ankò titak, woy)
Ankò titak, dòmi dòmi
Ankò titak, pa brennen, pa brennen
Ankò titak, pa fè bwi, pa fè bwi
Ankò titak, pa travay
Mé swé afos kouri dèyè super cagnotte mercredi des cendres
Ankò titak, tiré an bouch zanfan pou prété gaded-zafè
Mé wi. Anni kwè ki voyan fò pasé Bondié
é ki bel pawol ka ranpli boudin
Ankò titak, bavé douvan Dallas, Santa Barbara, Amour gloire et beauté,
douvan tout model feyton bidon ki la pou rann péyi-a kouyon kon an mouton
Ankò titak, fè kon jan ti lespri dan lablanni,
toujou ka ri kon an wistiti pou an vié milan rasi, chui, chui, chui

0 commentaire