Advertising Console

  Ngày xưa anh nói - Thanh Tuyền & Chế Linh

  Repost
  35 625 vues
  Ngày xưa Anh nói Anh thương có Em thôi, không ai ngoài Em nữa
  Ngày xưa Em nói Anh như áng mây trôi, theo Em về cuối trời

  Muôn kiếp xây đời dựng lều hoa bên suối, sống cho nhau mà thôi
  Những lúc sương chiều rơi mà khi gió lơi, rồi muà đông băng giá Em không gại đơn cô

  Ngày xưa Anh nói không mơ ước cao sang hay cung vàng gác tiá
  Ngày xưa Em nói Em mơ có Anh thôi cho tim hoà tiếng đời
  Đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi tới phương xa nào đâu
  Đón ánh sao tình yêu buồn vui có nhau để ngày sau thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương

  Thời gian đi qua bao muà trăng ở chốn phương trời xa, Anh đi mãi chưa về Em đây vẫn trông chờ
  Từng đêm trông sao nhắc tên anh sao ơi sáng ngời thêm soi qua lòng đất mẹ lại buồn thôi não nề

  Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối
  Ngày xưa Em nói Anh ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài
  Anh hãy quay về đẹp mùa vui xác pháo thắm tung trên thềm hoa
  Những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ
  Chọn đời cho thương nhớ muôn kiếp trọn nhớ thương.