Kidman vs Hulk Hogan 7/5/00

F.A

bởi F.A

257
1 096 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
WCW Slamboree 2000
Kidman (w/Torrie Wilson) vs Hulk Hogan (w/Horace Hogan)(w/Eric Bischoff as Special Guest Referee)

1 bình luận

thanks for the video hogan is the best wcw RULES!!!!
Bởi Clad67 Tigra cách đây 6 năm