Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Colette's Film (2017)

năm ngoái2 views

duongthangbahien

duong thang

Colette is an aspiring actor in New York City. She decides to go behind the camera on the last day of 2016 and make a film of her own.

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

Colette's Film (2017)
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x5ujtie" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên