Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

ヴィッツ ハイブリッド篇

năm ngoái0 views

ヴィッツ ハイブリッド篇
ヴィッツ ハイブリッド篇
ヴィッツについて詳しくはこちら

キャンペーンサイト:http://toyota.jp/vitz/cp/thisisvitz/?adid=ag210_sns_youtube_ytv.carx20over_.mov_isthis-webA_640x360.pc.165.thisisvitz.170113.thisisvitz..&padid=ag210_sns_youtube_ytv.carx20over_.mov_isthis-webA_640x360.pc.165.thisisvitz.170113.thisisvitz..

燃料消費率は定められた試験条件(JC08モード 国土交通省審査値)のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

ヴィッツ ハイブリッド篇
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x5tqe4q" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên