Advertising Console

  YERUSHALAYIM SHEL ZAHAV

  Reposter
  Yeroushalaim

  par Yeroushalaim

  161
  7 698 vues
  Jérusalem, « capitale éternelle et indivisible d’Israël »

  YERUSHALAYIM SHEL ZAHAV

  Avir harim tzalul kayayin
  Vereiach oranim,
  Nisa beru'ach ha'arbayim
  Im kol pa'amonim.

  Uvetardemat ilan va'even
  Shvuyah bachalomah,
  Ha'ir asher badad yoshevet
  Uvelibah chomah.

  Yerushalayim shel zahav
  Veshel nechoshet veshel or
  Halo lechol shirayich ani kinor.

  Eicha yavshu borot hamayim
  Kikar hashuk reikah,
  Ve'ein poked et har habayit
  Ba'ir ha'atikah.

  Uvame'arot asher basela
  Meyalelot ruchot,
  Ve'ein yored el yam hamelach
  Bederech Yericho.

  Yerushalayim shel zahav
  Veshel nechoshet veshel or
  Halo lechol shirayich ani kinor.

  Ach bevo'i hayom lashir lach
  Velach lik'shor k'tarim,
  Katonti mitze'ir bana'ich
  Ume'acharon ham'shorerim.

  Ki shmech tzorev et hasfatayim
  Keneshikat saraf ,
  Im eshkachech Yerushalayim
  Asher kulah zahav.

  Yerushalayim shel zahav
  Veshel nechoshet veshel or
  Halo lechol shirayich ani kinor.

  Yerushalayim shel zahav
  Veshel nechoshet veshel or
  Halo lechol shirayich ani kinor.