Người là niềm tin tất thắng

Erneut posten
Đặng Quyết Thắng

von Đặng Quyết Thắng

11
616 Aufrufe

1 Kommentar

Đặng Quyết Thắng
Đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn, tên Người chiến sĩ với non sông Việt Nam...
Von Đặng Quyết ThắngVor 7 Jahren