Upload

Người là niềm tin tất thắng

614 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
"Nothing is more precious than independence and freedom"

1 comment

Đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn, tên Người chiến sĩ với non sông Việt Nam...
By Đặng Quyết Thắng 7 years ago