Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Thích
Xem sau
Chia sẻ
Thêm vào

Người là niềm tin tất thắng

10 năm trước621 views

"Nothing is more precious than independence and freedom"

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

Người là niềm tin tất thắng
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x5kxq5" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên