Tự hào Việt Nam

2 059 Aufrufe
  • Informationen
  • Export
  • Hinzufügen zu

2 Kommentare

Yes, this is the parade in the morning (06:00?), Very beautiful, because this had never see them. Here you can hear the National Anthem of Viet Nam.

The video is http://www3.tuoitre.com.vm/media/ and September 2006.

The parade starts at night around 20:50 and it is the song played: Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân.

http://www.bennhac.com/ # / song/20128/Bac-Dang-Cung-Chung-Chau-Hanh-Quan
Ben Nhac

Thanks verry for this vidio
Von yeuem vor 6 Jahren
Lời Hồ Chủ tịch

Người cộng sản
Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ "cộng sản" là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được, nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó.

Bài nói chuyện trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ 6, 18-1-1949

Von Đặng Quyết Thắng vor 6 Jahren