Filthy Animals vs Raven,Saturn vs Benoit,Malenko 9.5.99 P2

Hãy dùng thử player mới của chúng tôi
F.A

bởi F.A

265
1 038 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
  • Playlist
WCW Slamboree 1999
Filthy Animals (Rey Mysterio & Kidman)(c) vs Raven & Perry Saturn vs Chris Benoit & Dean Malenko (w/Arn Anderson) in a WCW World Tag Team Championship Triangle match

2 bình luận

what a barnburner
Bởi richie cách đây 6 năm
freakin awesome match, 5 stars
Bởi TheManBeastRhino420 cách đây 7 năm