Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Cần sớm ban hành quy chuẩn cho cà phê bột, cà phê hòa tan tại Việt Nam

2 năm trước24 views

Cần sớm ban hành quy chuẩn cho cà phê bột, cà phê hòa tan tại Việt Nam

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

Cần sớm ban hành quy chuẩn cho cà phê bột, cà phê hòa tan tại Việt Nam
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x50i3lo" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

  • Nội dung tình dục
  • Nội dung bạo lực
  • Nội dung Phỉ báng hoặc Hận thù
  • Tin tức giả

Nhúng video

Cần sớm ban hành quy chuẩn cho cà phê bột, cà phê hòa tan tại Việt Nam
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x50i3lo" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên