Advertising Console

    Ban Nhạc Phạm Mạnh Cương tại Montreal, Canada

    2 784 views
    Ban nhạc Phạm Mạnh Cương trình diễn tại Karaoke Bebe, Montreal, Canada mỗi cuối tuần thứ 7 từ 9PM - 12AM. Ban Nhạc: Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, Mạnh Quỳnh & Diễm Phúc. Với các ca sĩ: Miên Thúy, Lê Duy & Xuân Thảo.