Advertising Console

    Gui Sung Cho Tao

    Repost
    1 549 views
    Nhạc: GỬI SÚNG CHO TAO. Thơ: Nguyễn Cung Thương. Phổ nhạc & Trình bày: Phan Huyền Thoại. Thực hiện Video clip: Trần Huyền Đồng.