lien khuc,Modern Talking -K Khoa, Uyển My,Justin

Viettrinh

door Viettrinh

509
7 363 views
  • Informatie
  • Exporteren
  • Toevoegen aan
  • Playlists
Nog geen beschrijving gepost

22 commentaar

Hi bphann
Door Viettrinh 7 jaren geleden
c'est excellent! je vais ajouter sur mes blogs!
Door khmer 7 jaren geleden
Viettrinh mên',
Dêm hôm qua co' nhân duoc message cua em,nhung da khuey,nên không tra loi' liên'.Moi di cay' vê',anh dên' chia vui voi' em,uông' trà,an banh'và tro' chuyên.Anh xxl chac' giân tui minh' rôi',muôn' làm eo thi' cho giân luôn,hoi thâm hoai' mà không thèm tra loi'!
Cam on em,banh' sâu' riêng ngon qua' nè!
Door TiGer 7 jaren geleden
Anh TigerQuoc men,
Hi anh mai~ lo cong viec cua em, ma` quen ngay nay dung 1 nam cua dailymotion, moi' day ma` mau that^.Nhan dip nay^` em moi anh an mieng banh uong ly tra` voi em nhe'....
~o) ~o) ~o) ~o) ~o) ~o) ~o) ~o) ~o) ~o) ~o)
Cam on anh ....VT
Door Viettrinh 7 jaren geleden
Viettrinh mên',
Nêu anh không lâm',ngay' hôm nay là em sinh hoat phim nhac trên dailymotion duoc môt nâm rôi' phai không?
Anh chuc' mung sinh nhât Viettrinh duoc môt tuôi o Dailymotion nhé và nhiêu' thanh' công trên con duong' sinh hoat môt trang web nhiêu nhac moi' và nhiêu' phim moi'.
Anh da cam on em nhiêu' lân' nhung xin cam on thêm môt lân' nua! Dâu co' mât' mac' gi' môt loi' noi' em hen, hen gâp lai.
Door TiGer 7 jaren geleden
Laat meer beoordelingen zien