Advertising Console

  SuG - Scheat

  Reposter
  Jmusic60

  par Jmusic60

  87
  1 469 vues
  SuG - Scheat

  - Lyrics -
  mono renayu toki yemayo iko n dewa memo kusenu
  shiouji teta koto masae ushi narate yume wa eru

  ko , ko , dewa
  na indayu yu no

  kare renayu bajo ni tsu ga itsu ite wa koe korosu
  kono maji dewa ika nisae ushi narate ai ue u

  harashi no mama datsu sukushi deta kimi wa
  ri bajo wo sagasu yume roi ritone
  wu utsu wu ide ka da shii meno ki hito
  hikare gesomeru ge husiki dano

  boku gekaku some na hure kimi no nega ho misete
  hoshi guzu no chou me hiwo dai da uta wasete
  ima ma yume wono ge kaino ka ikidaku tsu boni
  kora kanasaki tsuzu kuniti tem rashira wo wuzu

  harashi no mama datsu sukushi deta kimi wa
  namida okanasu ai koi ritone
  wu utsu mo ide ka da shii meno tsu oto
  hikari kagayaku ho suki naru

  kimi gewa nawu oto ni boku da kana yakeru hazusa
  sono yasaku moshi yana ori zu yuku mada tarete
  hoshi no maji kota chizukuru koso raino mo kurade
  hodo ga amo yume na chizumo te ashita yuzu

  kono sonai saide sono hanai
  no oka mada me aeru yori
  de kono hido doki more itesa ne
  doko ni aru hodo

  ipi kasa tore