[fanvid] The First Morning - Lee Seung Gi & Chae Yeon

Vanny Le

bởi Vanny Le

80
7.582 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
thanks forwatching and rating

3 bình luận

its wang li hong... di yi ge qing chen!!
Bởi crazyexplorer246 cách đây 3 năm
whose is this song? i liked it very much
Bởi septe61 cách đây 5 năm
they're so cute together
chae yon fighting !!! (^o^)/
Bởi Mylo93 cách đây 6 năm