ล้นเกล้าเผ่าไทย - ยอดรัก , เสรีย์ , สดใส

songsak

โดย songsak

20
23 247 จำนวนการรับชม
" กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ภาค ๒ "
การแสดงสดหน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ. หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2534
เพลง " ล้นเกล้าเผ่าไทย "
.. ยอดรัก สลักใจ - เสรีย์ รุ่งสว่าง - สดใส ร่มโพธิ์ทอง ..

(songsak)