Advertising Console

  Harel Moyal

  Reposter
  Yeroushalaim

  par Yeroushalaim

  161
  1 857 vues
  EMTZA HALAILA BAK'FAR

  Emtza halaila bak'far
  madlik od sigariah lifnie me'atzar
  ani shomer umu'azin shar miram'allah.

  Bein anashim beshachor
  over od gader shekasheh la'avor
  ani nimtza bein El-Hadr le-Bet Jalla.

  Zeh emtza halaila
  ve'ulai kvar me'uchar
  at lo mitkasheret
  az ulai avo machar
  tir'i ananim
  achshav tzav'u atzmam afor
  biglal hamatzav shelanu.

  Emtza halaila bak'far
  yare'ach me'ir li al zman she'avar
  besimta'ot chayal sham mitpalel

  Reich shel srefot
  veshuv kasheh lir'ot
  shemalaveh otanu masach shel arafel.

  Zeh emtza halaila...

  Rega lifnei shenishbar
  haboker me'ir vehalaila avar
  ani chozer ve'hu od shar sham milemala.