Samurai TV! Classics- Yuji Nagata

RealHero
1.3K
308 views
  • About
  • Export
  • Add to
1. From 9/2/05 - ELIMINATION MATCH - Nagata, Kazuyuji Fujita, Manabu Nakanishi & Kendo Kashin vs Chono, Tenzan, Black Strong Machine & Hiro Saito
2. 9/9/07 - Nagata, Nakanishi & Shinjiro Otani vs Tenzan, Makabe & Toru Yano
3. 12/22/08-Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima , Yuji Nagata, Manabu Nakanishi & Koji Kanemoto vs. Togi Makabe, Toru Yano, Takashi Iizuka, Tomohiro Ishii & Jado
4. 8/30/11 - Nagata & Jun Akiyama vs Nakamura & Toru Yano

1 comment

I hope there's more of these Samurai TV Classics to come. Love those elimination matches.
By ADC September