Advertising Console

  การสร้างแบรนด์สินค้าแบบ BigC

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  561
  74 จำนวนการรับชม
  รายการ Voice Market ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2557

  สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ในอดีต อาจเน้นราคาถูกและไม่มีแบรนด์ แต่ค้าปลีกหลายแห่ง ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ของสินค้ากลุ่มนี้

  ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะพูดคุยถึงการปรับภาพลักษณ์สินค้าบิ๊กซีแบรนด์ใหม่ ทั้งโลโก้ของสินค้า และแพคเก็จจิ้งของแบรนด์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความทันสมัย กระฉับกระเฉง และ น่าสนใจกว่าเดิม รวมทั้งการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกที่ทวีความรุนแรง บิ๊กซีเตรียมรับมือกับการแข่งขันอย่างไร