Advertising Console

  การหาไอเดียใหม่ๆ ทางธุรกิจ

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  556
  88 จำนวนการรับชม
  รายการ Voice Market ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

  การเริ่มต้น หรือทำธุรกิจอยู่แล้ว ต้องมีไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างธุรกิจ หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจของคุณ "ธนวรรธน์ พลวิชัย" ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย กูรูประจำรายการ จะแนะนำการหาไอเดียใหม่ๆทางธุรกิจ ด้วยการเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ด้วยการช่างสังเกตและช่างสงสัย แม้คุณจะไม่ใช่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ถ้าฝึกและเริ่มต้น ไอเดียดีๆอาจเกิดขึ้นได้