Your 1 Click คลิกเดียวเปลี่ยนโลกกับนานิ นิธินวกร

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

467
344 views
  • About
  • Export
  • Add to
รายการ Voice Market ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2557

ถ้าใครที่ยังเป็นวัยรุ่นแล้วฝันจะมีเงินล้าน อาจเป็นเรื่องตลกของใครหลายคน แต่การลงทุนอาจทำให้คุณมีเงินล้านตั้งแต่อายุน้อยได้

เหมือนอย่างที่นานิ - นิจจรีย์ นิธินวกร เจ้าของหนังสือ "สร้างเงินล้านก่อนเรียนจบ" ที่เริ่มต้นการซื้อหุ้นในวัย 16 ปี จากคำแนะนำของพ่อ ก่อนที่เธอจะศึกษาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างจริงจัง ผ่านประสบการณ์ทั้งขาดทุนและกำไร แม้นานิเคยระบุว่า เธออยากมีเงินหลักร้อยล้าน พันล้าน ก่อนเรียนจบ แต่เธอบอกว่า สิ่งที่สำคัญกว่าเป้าหมาย คือการได้เริ่มต้นการลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยในแนวทาง Value Investor หรือ นักลงทุนคุณค่า

และปัจจุบันนานิ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ คนแรก โครงการ I'm Online Investor ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนผู้ลงทุนวัยรุ่นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการลงทุนจากการใช้เกมจำลองการลงทุนหุ้น-อนุพันธ์ออนไลน์ หรือ Click2Win เป็นเครื่องมือในการทดลองการซื้อขายก่อนเข้ามาลงทุนจริง และประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรื่องการเงินการลงทุน และได้เรียนรู้วิธีการลงทุนอย่างถูกต้อง

0 comments