คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

Chao Phraya River 1

11 ปีที่แล้ว596 views

patricksyd

patricksyd

on a shuttle ferry service to Bangkok Marriott Resort from Sathorn Pier(under King Taksin Bridge in the clip) leaving Bangkok Skyline at the back.