Advertising Console

  ELOHIM NATAN LEKHA BEMATANA 1

  Reposter
  8 660 vues

  6 commentaires

  jojal13
  613 camp tu est trop fort, merci pour ces beautés
  Par jojal13Il y a 7 ans
  jojal13
  son nom est "ishai levy"
  Par jojal13Il y a 7 ans
  jojal13
  magique
  Par jojal13Il y a 7 ans
  michaelbrowner
  merci,613
  Par michaelbrownerIl y a 9 ans
  613 Camp - La Brigade Juive
  le chanteur est Yishai Levi

  Elohim natan lecha bematana
  Davar gadol davar nifla
  Elohim natan lecha bematana
  Et hachayim al pney ha'adama

  Natan lecha et halayla ve'hayom
  Ahava, tikva vechalom
  Kayitz, choref, stav, aviv
  Neshama tova lehabit saviv

  Natan lecha sadot yerukim
  Prachim ve'etzim melavlevim
  Neharot, nechalim veyamim
  Shamayim, yare'ach, kochavim

  Elohim natan....

  Natan leach chagim veshabatot
  Israel eretz ha'avot
  Yadaim verosh lehagshim chalomot
  Natan lecha et kol hanifla'ot

  Natan lecha dvarim kol kach tovim
  Lehavi la'olam yeladim
  Leha'azim leshirim, lir'ot tzva'im
  Ho, ma rabu ma'asecha Elohim

  Elohim ten li rak od matana
  Matana ktana ach nifla'ah
  Elohim ten li rak od matana
  Et hashalom al pney ha'adama

  Voir plus de commentaires