Hài Tục Tỉu: Một Đồng - Phillip Đặng và Tấn Phúc

OfficialLoL

bởi OfficialLoL

165
1.672 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
Hài Tục Tỉu: Một Đồng - Phillip Đặng và Tấn Phúc

Phillip Dang
http://www.facebook.com/phillipadang
Tấn Phúc
http://www.facebook.com/tanphuc102
Phong Le
http://www.facebook.com/rapperphongle
Linda Kieu Loan
http://www.facebook.com/lindakieuloan

0 bình luận