Advertising Console

  Yêu em yêu nhiều lắm - Phương Thiên Hoàng

  Reposter
  1 469 vues
  Người ! Giờ Em đang ở nơi nào ? Hãy trở về với Anh,
  Từ ngày người đi trong tim Anh còn nhớ...
  Anh vẫn luôn nhớ Em từng đêm,
  Nang tựa ngàn sao sáng trên trời.

  Khiến lòng này sáng tươi,
  Vậy mà tại sao ngôi sao kia đã đi ?
  Chiếu sáng nơi chốn nao bình yên...
  Yêu Em ! Yêu Em ! Yêu nhiều lắm...

  Anh luôn mong Em được hạnh phúc,
  Anh suốt đời ! Yêu Em rất nhiều.
  Dù sao đi nữa trong tim Anh mãi yêu Em,
  Yêu Em ! Yêu Em ! Yêu nhiều lắm...

  Anh luôn mong Em được hạnh phúc,
  Anh suốt đời ! Yêu Em hết lòng.
  Dù sao đi nữa trong tim Anh vẫn yêu Em
  Yêu mình Em...

  Nàng tựa ngàn sao sáng trên trời,
  Khiến lòng này sáng tươi...
  Vậy mà tại sao ngôi sao kia đã đi ?
  Chiếu sáng nơi chốn nao bình yên...

  Yêu Em ! Yêu Em ! Yêu nhiều lắm...
  Anh luôn mong Em được hạnh phúc.
  Anh vẫn còn ! Yêu Em rất nhiều,
  Dù sao đi nữa trong tim Anh vẫn yêu Em...

  Yêu Em ! Yêu Em ! Yêu nhiều lắm...
  Lời thề ngày nào Anh vẫn nhớ.
  Anh suốt đời ! Yêu Em hết lòng,
  Dù sao đi nữa trong tim Anh vẫn yêu Em... Yêu mình Em...

  Em giờ đang ở đâu ? Người ơi ! Có thấu chăng nơi này !
  Trái tim này đang nhớ Em người hỡi...
  Yêu Em ! Yêu Em ! Yêu nhiều lắm...
  Anh luôn mong Em được hạnh phúc.

  Anh vẫn còn ! Yêu Em rất nhiều,
  Dù sao đi nữa trong tim Anh vẫn yêu Em...
  Yêu Em ! Yêu Em ! Yêu nhiều lắm...
  Lời thề ngày nào Anh vẫn nhớ.

  Anh suốt đời ! Yêu Em hết lòng,
  Dù sao đi nữa trong tim Anh vẫn yêu Em...
  Yêu mình Em...