Advertising Console

  การตลาด 'โรงเรียน'

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  551
  106 จำนวนการรับชม
  รายการ Voice Market ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2557  การแข่งขันของโรงเรียนอนุบาล,ประถม และมัธยม ของโรงเรียนไทยและนานาชาติ นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น เพราะครอบครัวคนไทยสมัยใหม่ มักมีลูกคนเดียวหรือสองคน ทำให้โรงเรียนต่างงัดกลยุทธ์การตลาด เพื่อช่วงชิงเด็กๆ ให้เข้าโรงเรียนตัวเองให้ได้