คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

มอง Startup ในสหรัฐอเมริกา

4 ปีที่แล้ว74 views

VoiceTV

VoiceTV

Voice Market ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2557

Online Guru : คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล จาก FireOneOne มองว่า หากภาคเอกชนและรัฐร่วมมือกันส่งเสริม Startup ในไทยเช่นเดียวกับที่ "บารัค โอบามา" ส่งเสริม Startup ในสหรัฐด้วยแคมเปญ "Startup USA" เพราะเชื่อว่าธุรกิจนี้ช่วยประคับประคองเศรษฐกิจในยามเกิดวิกฤตไม่ให้แย่มากกว่าที่ควรจะเป็นได้