Advertising Console

  ลดระดับสู่เจรจา

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  562
  358 จำนวนการรับชม
  รายการ Intelligence ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557
  ความรุนแรงทางการเมืองที่มีผู้เสียชีวิต 22 คน รวมทั้งเด็กเล็กๆ 4 คน จะส่งผลให้ 2 ขั้วที่ขัดแย้งกันหันหน้ามาเจรจาหาทางออกได้หรือไม่

  2 นักกิจกรรมสังคมอาวุโส จอน อึ๊งภากรณ์ และโคทม อารียา แห่งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นว่ามีสัญญาณที่ดี ที่อย่างน้อยทั้งสองฝ่ายก็ยังแสดงท่าทีต้องการเจรจา รวมถึงท่าทีกองทัพ ก็ต้องการให้เจรจา

  การเจรจาจะต้องนำไปสู่การแบ่งปันอำนาจ หารูปแบบใช้อำนาจร่วมกันชั่วคราว แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้น ประชาชนที่สนับสนุนทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันเรียกร้อง กดดัน ให้ลดระดับความรุนแรงลง เช่น ให้ม็อบพักการชุมนุมหรือลดพื้นที่ชุมนุม ขณะที่รัฐบาลก็ยกเลิกประกาศ พรก.ฉุกเฉิน

  แต่จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีนายกฯ คนกลาง จอน-โคทม ก็ยังมีความเห็นต่าง