ต้นทุนลุ้น “คนกลาง”

VoiceTV

โดย VoiceTV

585
268 จำนวนการรับชม
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

วิกฤตการเมืองส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่เหตุใดไม่ค่อยมีคนพูดถึง

ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด ชี้ว่า GDP ครึ่งปีแรกจะเติบโตเพียง 0.6% ครึ่งปีหลัง ถ้าสามารถตั้งรัฐบาลจากการเลือกตั้งได้ในช่วงกลางปี ก็จะเติบโต 5%

ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ผลกระทบที่รัฐไม่สามารถจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนา และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 2 ล้านล้านคงไม่เกิด ความแตกแยกในสังคมไทย ความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติหยุดชะงัก

“ปฏิรูปการเมือง” ใครก็เห็นด้วย แต่จำเป็นไหมที่ต้องใช้ต้นทุนสูงถึงเพียงนี้ นักธุรกิจบางส่วนตั้งความหวังว่าเมื่อมี “นายกฯ คนกลาง” แล้วการเมืองจะนิ่ง แต่จริงหรือ ถ้าสังคมไทยมีคนที่ประชาชนทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันอยากให้เป็นนายกฯ ก็ได้เลย แต่ความเป็นจริงมีไหม