Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

EMILIA PAVEL şi MEMORIILE UNUI MUZEOGRAF

acum 4 ani64 views

"....doamna Emilia Pavel, este cel mai de seama etnograf din a doua jumătate a secolului trecut. Valoarea activităţii sale în cultura românească se va impune întotdeauna spiritului naţional."
Zoe Dumitrescu Buşulenga

"Emilia Pavel este o cercetătoare ştiinţifică reputată în domeniul artei ţărăneşti şi populare, ca şi al muzeologiei generale."
Romulus Vulpescu

" Cu un temperament impetuos, o vocaţie autentică şi nesfârşite energii harice, Emilia Pavel a adunat o comoară patrimonială, reprezentativă, spectaculoasă, care v-a străluci în lume atâta timp cât va exista simţire românească. "
Daniel Corbu

"Emilia Pavel,...care face parte din elita domeniului, distingându-se prin faptul că-şi întemeiază studiile şi judecăţile de valoare pe probe relevante, grăitoare, a rămas o viaţă cu satul în suflet."
Iordan Datcu

"Portul popular din zona Iaşi a constituit pentru mine o foarte agreabilă surpriţă...Dvs, vă afirmaţi tot mai mult, spre marea mea bucurie, drept o pasionată etnografă, care şi-a găsit adevărata ei vocaţie."
Petre Caraman

"Emilia Pavel şi-a dedicat întreaga viaţă, adăugând picătură cu picătură în patrimoniul cultural al ţării, monstre de port popular de rară valoare, fără de care am fi fost mai săraci sufleteşte."
Ion Bălteanu

Extrase din placheta "MEMORIILE UNUI MUZEOGRAF"
EMILIA PAVEL

Placheta concepută de Rodica Rodean- Universul Prieteniei