Advertising Console

  เลือกตั้งเข้มแข็ง ระบบอุปถัมภ์อ่อนแอ

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  551
  223 จำนวนการรับชม
  รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

  สถานการณ์ความวุ่นวายของการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ ไม่อาจสงบลงโดยง่าย เมื่อสังคมยังคงถกเถียงถึงประเด็นความชอบธรรม ดีว่าส์ชวนพูดคุยและวิเคราะห์ถึง พลวัตการเมืองไทยและการเลือกตั้ง กับ ผศ. เวียงรัฐ เนติโพธิ์