คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

EastWater มากกว่าการจัดการน้ำ

4 ปีที่แล้ว142 views

VoiceTV

VoiceTV

รายการ Voice Market ประจำวันที่ 28 มกราคม 2257

EastWater หรือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้บริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเท่านั้น แต่ Eastwater ยังเตรียมที่จะบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย

คุณวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ EastWater ระบุว่า ได้เตรียมขยายการลงทุน ไปนอกพื้นที่อื่นๆ เช่น ในภาคใต้ ฝั่งอันดามัน เพื่อรองรับการเติบโตมากขึ้น และเน้นขยายเข้าไปยังกลุ่มผู้อุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น

ด้วยการเข้าไปจ่ายน้ำในชุมชนภาคตะวันออก รวมทั้งการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และทำให้ EastWater ยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตทางธุรกิจ และคำนึงถึงความรับผิดชอบทางสังคมอีกด้วย