Upload

Moody's ไม่ลดเครดิตไทย...เเต่ GDP โตเเค่ 3%

VoiceTV

by VoiceTV

488
367 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 23 มกราคม 2557

- การเมืองไร้เสถียรภาพเเต่การเงินการคลังไทยยังดี
- Allaying Coup Fears....ไม่มีผลระยะยาวต่อเศรษฐกิจไทยหรอก
- กทค.เดินหน้าประมูลใบอนุญาติ 4G ปลายกุมภาพันธ์นี้!
- กกต. ควรเรียนรู้จากกสทช.
- ถล่มประชาธิปไตยเเค่เพื่อตรวจสอบอำนาจ
- เลือกตั้งคือทางออกที่เหลืออยู่ไม่งั้นมีทหารรอที่ประตู

http://www.straitstimes.com/the-big-story/turmoil-thailand/story/thailands-army-moves-allay-coup-fears-20131230

0 comments