Upload

ตลก.ผู้ออกใบอนุญาต แก้รัฐธรรมนูญ

VoiceTV

by VoiceTV

481
337 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
รายการ Wake Up Thailand ประจำวันที่ 9 มกราคม 2557 ตอนที่ 1

นำเสนอในประเด็น

- แก้ไข รธน.ม.190 ไม่ได้: ล้มล้างการปกครอง จ่อให้ ป.ป.ช.ฟันซ้ำ
- ไทยไม่พร้อมมีรถไฟฟ้าความเร็วสูง:ต้องพอเพียง ไม่มีดินลูกรังก่อน
- ตลก.ซักถามชัชชาติถึงเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง

0 comments