Advertising Console

  มาตราการแก้ปัญหาวิกฤติการเมือง

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  551
  175 จำนวนการรับชม
  รายการ Wake Up Thailand ประจำวันที่ 6 มกราคม 2557 ตอนที่ 2  Wake up Thailand Coffee with คุณพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรมว.พลังงาน วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ การแก้ปัญหาการเมืองไทยควรทำอย่างไร มาตรากาการแก้ปัญหาวิกฤติการเมือง การรับมือของพรรคเพื่อไทยต่อปัญหาวิกฤติการเมือง และการเยียวยาเศรษฐกิจ นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย