ปฏิรูปการศึกษา TDRI ทำไมต้อง O-NET

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

524
129 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 5 มกราคม 2557

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ชี้ว่าจะต้องปฏิรูปการทดสอบมาตรฐานในระดับประเทศ โดยปรับระบบ O-NET และอื่นๆ ในปัจจุบัน มาเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะ

ซึ่งสามารถประยุกต์เนื้อหาเข้ากับโจทย์จริงในชีวิตประจำวันได้ และนำผลการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ไปสร้างความรับผิดชอบ เช่น การประเมินผลงานของครู การประเมินสถานศึกษา และให้รางวัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา

ฟังข้อเสนอจากนักวิจัย ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และฟังประสบการณ์ของ "ขวัญใจนักเรียน" ดร.อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ผู้ออกข้อสอบ O-NET และ GAT/PAT อันเป็นที่ฮือฮา

0 comments