พลังคิด 8,000 โรงเรียน

VoiceTV

by VoiceTV

511
374 views
  • About
  • Export
  • Add to
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2556

โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน "พลังคิดสะกิดโลก" โดยกองทุนอนุรักษ์พลังงาน มีโรงเรียนประถมและมัธยมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประหยัดพลังงานถึง 8,478 โรงเรียนทั่วประเทศ

เสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม โรงเรียนเหล่านี้จะแข่งขันกันลดพลังงานลง 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวัด จะได้รางวัลเป็นทุนการศึกษา 250,000 บาท โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับภูมิภาค จะได้รางวัล 1 ล้านบาท และโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับประเทศจะได้รับรางวัล 2 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้คุณค่าของพลังงาน ช่วยกันประหยัดเป็นนิสัย

โครงการนี้ใช้เงินกองทุนทั้งสิ้น 490 ล้านบาท แต่การปลูกฝังให้ประหยัดพลังงานคือการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะประเทศไทยกำลังใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นปีละ 1,200 เมกะวัตต์ ต้องสร้างโรงไฟฟ้าปีละ 1 โรง ราคา 3-40,000 ล้านบาท ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติก็กำลังสูงขึ้น อีกไม่นานจำเป็นต้องปรับราคา

0 comments