Advertising Console

  เลือกตั้งเพื่อชาติ

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  562
  227 จำนวนการรับชม
  รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2556


  เปิดปมความขัดแย้งการเมืองไทย ในเรื่องสงครามระหว่างชนชั้นทางความคิดและการกระทำ ผ่านวิถีคิดของชนชั้นกลางที่่ส่งเสียงความต้องการของตนเองดังขึ้นแต่ให้ความสำคัญกับมิติของตรรกะและเหตุผลน้อยลง พร้อมสำรวจที่มาและความเปลี่ยนแปลงของความหมายว่าด้วย "กบฏ" และข้อเสนอการตั้งสภาปฏิรูปของรัฐบาลรักษาการณ์


  คริสต์มาสเทศกาลเฉลิมฉลองของตะวันตก ดูจะไม่เข้ากับบริบทวัฒนธรรมในตะวันออก แต่เป็นเทศกาลระดับชาติในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างไร ดีว่าส์ชวนมองเทศกาลคริสต์มาสต์ของญี่ปุ่นผ่านโฆษณาการรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น