Ketaki Mategaonkar Singing 'Mala Ved Lagale' From Time Pass (TP)

Rajshri Marathi

by Rajshri Marathi

622
4 775 views
Ketaki Mategaonkar gives you a small glimpse of her melodious voice by singing 'Mala Ved Lagale' from Time Pass, directed by Ravi Jadhav, also starring Prathmesh Parab, Manmeet Pem, Onkar Raut, Jayesh Chavan, Bhau Kadam, Aarti Wadgabalkar, Vaibhav Mangale, Anvita Phaltankar, Meghana Erande, Urmila Kanitkar, Bhushan Pradhan, Uday Sabnis, Shashank Kevale, Supriya Pathare, Sampada Jogalekar. To know more watch this video only on Rajshri Marathi. Subscribe to this channel..