Advertising Console

  รักระหว่างรบ

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  580
  617 จำนวนการรับชม
  รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2556

  มายาคติและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจในการขจัดความเชื่อที่เสมือนเส้นผมบังภูเขา ซึ่งอาจทำให้ผู้คนสับสนว่า ธรรมเนียมปฏิบัติ วัฒนธรรม และระบอบการปกครองเป็นเรื่องเดียวกัน?

  ดีว่าส์ร่วมเช็คอินงานทวิตรัก ณ รังสิต ตอบโจทย์หัวใจให้กับทุกคน กับอาจารย์ ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ และอาจารย์จันจิรา สมบัติพูนศิริ วงเสวนาเรื่องรักๆ ที่จะทำให้ผู้คนหัวใจใกล้กันมากขึ้น

  ในยุคสมัยที่แทบทุกคนรอบตัวเราล้วนฝากชีวิตและความหวังไว้กับโลกไซเบอร์และ 3G ยังมีโลกที่สร้างขึ้นด้วยตัวหนังสือ มีตัวละคร มีความรัก มีชะตากรรม หลังเลิกเชื่อมานานว่ายังคงหาแรงสั่นสะเทือนในสิ่งที่เรียกว่า นิยาย ได้ แล้วพลันนั้น เราก็เจอ ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต