อัพโหลด

แหกกฎ SME ตีให้ดังสู่เวทีโลก

VoiceTV

โดย VoiceTV

488
108 จำนวนการรับชม
  • ข้อมูล
  • ส่งออก
  • เพิ่มลงใน
  • รายการที่จะเล่น
รายการ Voice Market ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2556

ใครว่า SME ไม่ต้องสร้างแบรนด์ แต่ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ นักสร้างแบรนด์ และนักการตลาด ทั้งแบรนด์ระดับโลก รวมทั้งแบรนด์ไทย ระบุว่า SME ต้องปรับแนวคิด หรือ "เสียวสิดี"ในการหากลยุทธ์ที่แหวกแนวและยุทธวิธีที่แตกต่าง เพราะคนที่กล้าแหกกฎเท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ ไม่ใช่มาจากงบประมาณจำนวนมาก ดังนั้นการสร้างแบรนด์ และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า คือสิ่งที่ SME จะต้องนึกถึง และ SME ไม่ได้มีความหมายว่า S-เล็ก M-กลาง E-วิสาหกิจ แต่ที่แท้จริง S-สู้ M-มุ่งมั่น E-อึดและอดทน และต้องมี passion คือ ลุ่มหลงในธุรกิจและต้องการการเปลี่ยนแปลง นี่คือสิ่งที่จะทำให้ SME ประสบความสำเร็จ และโดดเด่นกว่าใครแน่นอน

0 ความเห็น