Advertising Console

  เลือกตั้งเลี่ยงทางตัน

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  580
  123 จำนวนการรับชม
  รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2556

  ปมร้อนจากวิกฤตรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้การเมืองไทยวันนี้หลงทางบนวิถีประชาธิปไตย ติดกับดักของเสียงคนที่ไม่มีสิทธิเท่าเทียมกัน บนเส้นทางที่หลากหลาย จะปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง /เลือกตั้งแล้วจึงปฏิรูป หรือจะทำไปพร้อมกันเสีย หนทางใดที่ควรทำได้บนพื้นฐานของความเป็นคนที่เท่ากัน

  ปี 2014 นี้เตรียมพบกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมด้านการออกแบบและสามารถใช้งานได้จริงเพื่อเก็บข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต Mother แก็ดเจ็ตที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่ที่คอยดูแลเราด้วยความหวังดี

  ปี 2013 ครบรอบ40ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ย้อนมองความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนผ่านกิจกรรม 1 ปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นมีนโยบายต่างประเทศกับอาเซียนอย่างไร