Pronunciamiento

VoiceTV

by VoiceTV

515
188 views
  • About
  • Export
  • Add to
รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2556

"ศัพท์รัฐศาสตร์มีคำว่า pronunciamiento พูดถึงการรัฐประหารแบบที่เริ่มด้วยการสร้างสถานการณ์จลาจลและความไม่สงบต่างๆ เพื่อปูทางให้ชนชั้นนำและมวลชนบางกลุ่มอ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนประชาชนทั้งหมด ล้มล้างรัฐธรรมนูญและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และท้ายที่สุดคือทำให้เกิดความรู้สึกว่าการรัฐประหารมีขึ้นเพราะความยินยอมพร้อมใจของประชาชน"

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์


Source :
http://www.thedailybeast.com/articles/2013/12/03/anti-thaksin-protesters-are-thailand-s-tea-partiers.html

0 comments