Advertising Console

  สันติวิธีมีอยู่จริง?

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  560
  208 จำนวนการรับชม
  รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2556  สถานการณ์ประท้วงทวีความรุนแรง ประชาชนบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะ ย้อนทวงถามหลักการ และเป้าหมายบนหนทางม็อบหลากฝ่าย นี่หรือคือสันติวิธี จะเลือกสรรหนทางใดไม่ให้คนเป็นเหยื่อทางการเมืองกับ ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ