Strategijom protiv diskriminacije, 01. novembar 2013.

Try Our New Player
rtvbor

by rtvbor

37
7 views
  • About
  • Export
  • Add to
Diskriminacija je svaki postupak razlikovanja i nejednakog tretmana osobe ili grupe osoba, a na osnovu njihovog pola, roda, nacionalne ili verske pripadnosti, ekonomskog statusa, seksualne orijentacije, ili nekog drugog osnova. Stručne institucije su, kao posebno osetljive grupe koje se u Srbiji suočavaju sa diskriminacijom, definisale Rome, LGBT populaciju, osobe sa invaliditetom, žene, decu, stare osobe i nacionalne manjine. Nameru da se bori protiv diskriminacije država je pretočila u strategiju - za narednih pet godina.
Govori: Miljana Golubović - član Opštinskog veća u Boru
Autor: Darko Stojadinović

0 comments